fbpx

Blog

e-λιανικό: Από 22.02 οι αιτήσεις επιχορήγησης για δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop

lianiko_megalo

Υπεγράφη από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό».

Στόχος της νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Με τη νέα Δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. Ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 11/1/2021 σε προ-δημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» με στόχο αφενός να ενημερωθούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που προηγήθηκε στην Δράση:
1) Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα/λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη της γρήγορης υποβολής.
2) Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).
3) Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στην σχετική λίστα κατάταξης
4) Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών/καταναλωτών
5) Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους
6) Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.

Για νέα e-shop η επιδότηση μπορεί να είναι μέχρι και 5000€, ενώ για αναβάθμιση μέχρι και 1500€. 

Οι αλλαγές των προϋποθέσεων του προγράμματος, σε σχέση με την προδημοσίευση που είχε ανακοινωθεί είναι οι εξής:

  • Πλέον δεν απαιτείται η δημιουργία, τιμολόγηση και εξόφληση του e-shop ΠΡΙΝ από την αίτηση, αλλά μπορεί να γίνει ΜΕΤΑ! Δηλαδή πρώτα γίνεται η αίτηση και αφού εγκριθεί τότε ξεκινάνε οι διαδικασίες υλοποίησης, για τις οποίες ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες. Συνεπώς θα γνωρίζετε από πριν εάν επιδοτήστε. Μένει μία λεπτομέρεια να διευκρινιστεί από το ΕΣΠΑ, αν η εξόφληση θα γίνει πριν την εκταμίευση της επιδότησης όπως σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή μπορεί να γίνει και μετά. Δίνεται η δυνατότητα στην τμηματική εξόφληση της υπηρεσίας κατασκευής στη διάρκεια των 6 μηνών.
  • Δεν απαιτείται πλέον η πτώση τζίρου κατά 20% μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, αλλά συνεκτιμάται η πτώση τζίρου σε όλο τον χρόνο. Οι επιχειρήσεις με την μεγαλύτερη πτώση τζίρου συνολικά θα μπουν πιο ψηλά στη σειρά προτεραιότητας για την εκταμίευση της επιδότησης, άρα θα πληρωθούν πιο γρήγορα.
  • Δεν είναι αποκλειστικά απαραίτητο ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ της επιχείρησης να είναι 47 (λιανικό εμπόριο). Μπορούν επιχειρήσεις που έχουν ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΑΔ 47 να πάρουν την επιδότηση, αρκεί ο συγκεκριμένος ΚΑΔ να έχει τα μεγαλύτερα έσοδα το 2020.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.Στην ????? αναλαμβάνουμε:- ΔΩΡΕΑΝ έλεγχο ένταξης.- Δημιουργία και κατάθεση φακέλου για τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την κατασκευή E-shop.- Κατασκευή E-shop. 

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα καλέστε μας στο 210 6849885 ή στείλτε email στο info@lacom.gr